על חיים בין בית נייח לנייד

מחשבות נודדות של אם בדרכה